Fundusze Europejskie

Projekt POIR.03.04.00-30-0679/20

Dotacja na kapitał obrotowy dla SOFEX spółka z o.o spółka komandytowa

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.08.2020 – 31.10.2020

Wkład UE – 332 398,74